Plantetidspunkt for pil er i Skovstuen fra snøen smelter eller mars til midten/slutten av juni.

Er det for sent å plante nå? – er det mange som spør om oss om våren.

pil i kegler på langø

Kegler av nyhøstet pil på Langø en smuk vinterdag.

Her strides de lærde. Det er mange faktorer som spiller inn når vi sier at det er for sent å plante eller det er ennå tid.

De fleste som fletter pil, enten i hagen eller som kurver leser danske og andre utenlandske bøker. Der anbefales det ikke å plante etter 1. april. Jeg synes ikke vi kan eller skal sammenligne oss med land sydover. Vi har et helt annet klima her i landet og ved 1. april er våren knapt nok kommet hit til Vestfold. I de siste 3 år har snøen først forsvunnet til den dato. Dermed ville vi jo ikke kunne plante pil i det hele tatt.

Andre viktige faktorer som spiller inn på når den levende pilesesongen er over.

  • Når er pilen du kjøper høstet? Om leverandøren din høster pilen i desember mnd vil den i april ha stått ute i 4 mnd allerede. Jo senere på vinteren pilen er høstet jo ferskere er den. Vi høster all pil som skal bli planter når snøen går. Og her er det litt variasjoner. Fra slutten av februar til slutten av mars. Vår pil blir da sortert og satt på fryselager. De rekker verken å tørke eller spire før den settes inn i kulden igjen og fortsatt er i vinterdvale.
  • Hvordan oppbevares pilen hos leverandøren? De fleste som dyrker pil har nok ikke tilgang på et fryselager. Dermed blir pilen oppbevart på et kjølig sted i vann. Dette kan være på nordsiden av huset. Denne form for oppbevaring går for en stund, men pilen er da utsatt for temperatursvingninger og lys. Pilen vil spire og sette røtter etter hvert i vannbadet. Dette vil foringer kvaliteten jo lenger den står ute.
  • Ved pil som er høstet en gang i løpet av vinteren og oppbevaring ute er det viktig at den kommer i jorden fortest mulig. Og da gjerne helst en gang i april.
  • Når pilen er høstet sent på vinteren og oppbevert på fryselager har du et ferskere produkt som kan plantes senere.

Andre faktorer som spiller inn.

  • Vanning. Ved senere planting som for eksempel i slutten av mai og begynnelsen av juni kreves det mer vanning av deg enn om du planter i mars eller april. Dette fordi temperaturen stiger. Skal du på ferie rett etterpå er et vanninsgsystem eller en god nabo som kan vanne for deg helt essensielt.
  • Temperatur. Dette henger sammen med vanningsbehov. Jo høyere ute-temperatur jo mer vanning.
  • Har du i tillegg en pil som er høstet i desember og oppbevart ute i vann, og plantet på et sent tidspunkt er det større sjanse for at noen av pilvidjene vil dø.
pileåker

pileåker tidlig vår

Vi slukker for fryselageret i midten av juni her i Skovstuen. Pilen som da ikke mer skal selges som levende pil, tørkes og benyttes til for eksempel kurvfletting. Pilen er fremdeles fersk og levedyktig på dette tidspunkt, men vi velger da og avslutte sesongen av overnevnte grunner.

Bier og pil lever i et symbiotisk forhold. Derfor: STØT bierne!

Pil er den vigtigste plante for bierne i forårsmånederne på Langø. Vi har den i et utal af varianter, som gennem alle forårsmånederne levere masser af pollen og nektar til bierne.

Det er dog vigtigt at skelne mellem hanpil og hunpil, da hanpil både giver nektar og pollen, medens hunpil kun giver nektar. Når du kigger efter pil skal du derfor kigge efter de gule gæslinger, der er karakteristiske for hanpil.

Salix slekten er særbo, Dvs han og hun på to forskjellige planter. Du kan altså ikke pollinere en pilesort som Black Maul med en annen Black Maul, da de har samme kjønn. Dette gjelder kun om de er fra samme plantemateriale. Så alle pil har både han og hun planter, men sortsvis er det enten eller.

Hanpil ‘blomster’ har pollen – det gule støv på raklerne som indeholder proteiner. Det er det som bier har brug for som mad, når de vågner efter vinteren. Derfor har biavlere hanpil stående i bigården. Hunpil ‘blomster’ indeholder nektar, som er sukker. Bierne fodrer deres larver med nektar og spiser det selv senere.

F.eks blomstrer dugpils hanplanter meget tidligt på våren, og kan være biernes eneste kilde til mad.

Les mer om de enkelte pilsorter og kønsbestemmelse her.

gåsunger

Gåsunger. Foto: Espen “Winpics” Winther

Vår liste over han og hun planter finner du her.

Her er et link til Norsk birøkterlag – De veit alt om bier.

 

www.pileforeningen.dk
Forening for pileflettere hovedsakelig i DK, men har medlemmer fra hele Europa

www.basketmakersassociation.org.uk
Den engelske søster organisasjion.

www.nationalbasketry.org
Den amerikanske organisasjon med ca. 600 medlemmer..

fitching

Her er nettstedene til nogle av mine helter og heltinner. Alle har de inspirert meg og mange har vært, og er mine lærere. Andre er mine venner, mens noen sikkert ikke vet at jeg eksisterer. Helter er dem forde.

www.steen-madsen.dk – Ingen over, ingen ved siden….
www.hjornholm.dk – Rammeverkskurve spesialist. Fletter mye med andre naturmaterialer.
www.tinaystudio.com – Fantastisk flett med peddik.
www.pileflettilfolkogfae.dk – Her finner du masse entusiasme og fletteglede
www.klarapil.no – Norsk kursholder og pilentusiast
www.soreskogen.no – Norsk kursholder i pilefletting.
www.flettverk.no – Aktive norsk kurvmaker med Svennebrev.
www.skovflet.dk – Mai Hvid Jørgensen, holder kurs både i Norge og Danmark
www.pilihjertet.no – May Tove Berg i Søgne har også litt mer en dilla
www.pileriet.dk – Ane Lyngsgard- stort engasjemeng og kreativitet.
www.tenjaskotte.dk – Tenja Skotte – fletter i pil og peddirør.
www.vissinggaard.dk – Eva Seidenfaden – perigordfletter.
www.bentvinkler.dk – Dyktig fletter og kunstner.
www.pilidetfri.dk – Marianne Mortensen. Humørspreder med masse kunnskap å dele.
Marie Skinbjerg (DK) – Chair-seating with rattan and seagrass.
Esme Hoffman( NL) – Fein Skeinwork in willow.
Carlos Fontales (ES) – Traditional Spanish weaving with planed material.
Joe Hogan (IE) – Traditional baskets from Ireland
Luis Waipole (UK) – Traditional baskets from England, with modern and recycling material.
Corentin Laval og Karen Gossart (FR) – Perigord baskets and sculptural baskets in same technique.
Serena De La Hay (UK) – Big willow Sculptures
Anelma Savolainen (FI) – Lace with straw and bark for baskets.
Felicity Irons (UK) – Traditional weaving with reeds/canes.
Jette Mellgren (DK) – Traditional Ugandan weaving technique.
Samson Øvstebø (NO) – Traditional norwegian kipe, basket with planed material.

Norsk birøkterlag – Alt om bier. Bier og pil lever i et symbiotisk forhold. Derfor: STØT bierne!

God fornøyelse…

Silja