Hver vinter mellom desember og mars er vi i full gang med å sortere pilen som vi har høstet.

Pilen vi bruker til kurvfletting og til levende pil vokser seg stor i løpet av sommeren. Og når vinteren kommer er det atter tid for å høste.

Hos oss er dette en ganske stor oppgave som pågår gjennom hele vinteren. Og i vårt land spiller også vinterens snøfall inn på hvor mye vi får høstet og til hvilken tidspunkt.

Tidspunkt

Pilen skal høstes fra pilen går i dvale i slutten av november til den begynner å komme til live igjen i mars/april. Det er viktig at roten har trekt til seg all sevjen fra pilen og alle bladene er blitt gule og falt av før høstingen begynner.
det er også like viktig å være ferdig høstet før varmen setter inn en gang i mars/april.
Vi skiller mellom kurvflettepil og den pilen som skal være til levende vidjer og stiklinger når vi høster. Kurvflettepilen skal bare tørkes og trenger ikke bli holdt i livet gjennom vinteren. Derfor høster vi disse sortene allerede i slutten av november. Det gir oss masse av tid til å sortere dette gjennom de neste par måneder med vinter.
Den pilen som skal være til levende planter, forsøker vi å høste så sent som mulig i løpet av vinteren. Men fremdeles før våren og varmen kommer. Dette foregår som regel fra februar, om det er lite snø. Eller rett etter at snøen er smeltet en gang i mars.
Vår erfaring er at pil som høstes i november og desember tørker for mye ut til å være brukenes til stiklinger og vidjer. Så har du planer om å bruke pilen du dyrker selv til videre utplanting, bør du vente til senere på vinteren med høstingen.

 

Hva skal du høste med?

Vi i Skovstuen bruker en kantklipper med et sagblad til å skjære pilen ned med. Vi har laget oss et simpelt stativ for å sette maskinen fast på, slik at maskinen ikke kan skjøre i ting den ikke skal. Feks andre pil, duken eller menneskene som høster.
Ved en slik høstemetode kreves det to mennesker tilstede. En som kjører maskinen, og en som holder pilen og legger den på marken i bunter.

Når vi ikke høster med maskin bruker vi en stor sigd til å skjære pilen ned med. Du kan også bruke en vanlig beskjæringssaks. Men det kan bli veldig tungt i handen om du har en litt større åker.

Harvesting of willow, høsting av pil

Høsting av pil med saks

 

Sigd, pilehøst,

Sigder for pilehøsting

Bunting av pil på marken

 

Kurvmakerskolen i Norge er for alle, som har lyst å lære at flette kurver av ulike materialer.
Vi ønsker å skape et levende miljø med stor kompetanse og kunnskap – med et bæredygtigt og ældgammalt håndverk.
Bare ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et av de småfag, som er  traditionsbærer av rødlistet handverk – kurvmakeren.

Kurvmakerskolen har verksted på Langø, Stokke i Vestfold. Skolen starter op som modulbasert kursskole i kurvfletting fra våren 2017. Kursrekken av 9 er ment og følge over tre år. Hvert kurs varer 4 dage. Etter endt kursforløp, skal du være godt rustet til å flette de fleste kurver – med både enkle til mere avanserte fletteteknikker.

Har dette vakt din interesse? Er du velkommen til å kontakte oss og høre nærmere om mulighederne for at være med fra starten av våre kurvflette kurs.

Fra høsten 2017 vil Kurvmakerskolen også ha et online Videoskole hvor du kan kikke på videoer i kurvfletteteknikker. Videoskolen vil bestå av videoer, som er delt opp i ulike sværhetsgrader: Enkelt flett (for alle – barn og voksne uten forutsetninger), medium (for de som gjerne vil flette sin første kurv) og svær flett (for de som gjerne vil lære sig mer avanserte fletteteknikker).
Vi håper at det vil vokse sig til et stort arkiv av “hvordan gjør jeg det?” -videoer.

Har du lyst på at bli kurvmaker med svennebrev?
Kurvmakerskolen tar lærling inn og utdanner deg med en solid handverks bakgrunn.
Du kan du lese mere på siden: Bli lærling.

Vi i kurvmakerskolen er:
Silja Levin – Silja er utdannet kurvmaker og har 12 års erfaring med at flette.
Lars Levin er kurvmaker-lærling på andre året og har flettet i de siste 5 år.

Foreløpig blir veien til mens vi går…

Silja og Lars

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow