Kurvmakerskolen i Norge er for alle, som har lyst å lære at flette kurver av ulike materialer.
Vi ønsker å skape et levende miljø med stor kompetanse og kunnskap – med et bæredygtigt og ældgammalt håndverk.
Bare ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et av de småfag, som er  traditionsbærer av rødlistet handverk – kurvmakeren.

Kurvmakerskolen har verksted på Langø, Stokke i Vestfold. Skolen starter op som modulbasert kursskole i kurvfletting fra våren 2017. Kursrekken av 9 er ment og følge over tre år. Hvert kurs varer 4 dage. Etter endt kursforløp, skal du være godt rustet til å flette de fleste kurver – med både enkle til mere avanserte fletteteknikker.

Har dette vakt din interesse? Er du velkommen til å kontakte oss og høre nærmere om mulighederne for at være med fra starten av våre kurvflette kurs.

Fra høsten 2017 vil Kurvmakerskolen også ha et online Videoskole hvor du kan kikke på videoer i kurvfletteteknikker. Videoskolen vil bestå av videoer, som er delt opp i ulike sværhetsgrader: Enkelt flett (for alle – barn og voksne uten forutsetninger), medium (for de som gjerne vil flette sin første kurv) og svær flett (for de som gjerne vil lære sig mer avanserte fletteteknikker).
Vi håper at det vil vokse sig til et stort arkiv av “hvordan gjør jeg det?” -videoer.

Har du lyst på at bli kurvmaker med svennebrev?
Kurvmakerskolen tar lærling inn og utdanner deg med en solid handverks bakgrunn.
Du kan du lese mere på siden: Bli lærling.

Vi i kurvmakerskolen er:
Silja Levin – Silja er utdannet kurvmaker og har 12 års erfaring med at flette.
Lars Levin er kurvmaker-lærling på andre året og har flettet i de siste 5 år.

Foreløpig blir veien til mens vi går…

Silja og Lars

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow