Oppføringer av silja

,

Pil med eller uten bark?

Har du noen gang lurt på hvorfor noen kurver er hvite, men andre har en eller flere farger på seg? De fleste kurver du kan kjøpe, som er produsert i utlandet er som regel flettet med hvit pil. Men om du kikker på mesteparten av kurvene jeg fletter, er de flettet med pil med farge.

,

Høsting av pil

Pilen vi bruker til kurvfletting og til levende pil vokser seg stor i løpet av sommeren. Og når vinteren kommer er det atter tid for å høste. Hos oss er dette en ganske stor oppgave som pågår gjennom hele vinteren. Og i vårt land spiller også vinterens snøfall inn på hvor mye vi får høstet […]

Kurvmakerskolen i Norge

Kurvmakerskolen i Norge er for alle, som har lyst å lære at flette kurver av ulike materialer. Vi ønsker å skape et levende miljø med stor kompetanse og kunnskap – med et bæredygtigt og ældgammalt håndverk. Bare ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et […]

,

Plantetidspunkt for pil – i Norge

Plantetidspunkt for pil er i Skovstuen fra snøen smelter eller mars til midten/slutten av juni. Er det for sent å plante nå? – er det mange som spør om oss om våren. Her strides de lærde. Det er mange faktorer som spiller inn når vi sier at det er for sent å plante eller det […]

,

Bier og pil

Bier og pil lever i et symbiotisk forhold. Derfor: STØT bierne! Pil er den vigtigste plante for bierne i forårsmånederne på Langø. Vi har den i et utal af varianter, som gennem alle forårsmånederne levere masser af pollen og nektar til bierne. Det er dog vigtigt at skelne mellem hanpil og hunpil, da hanpil både giver nektar […]