Video

… Kurvfletting, forskjellige materialer.

… kurver, kunsthandverk og tradisjonshandverk.

… tanker, ideer og livet som kurvmaker.