Dette blogginnlegg er skrevet for å forstå hvor lenge du skal oppbløte pilen og når den er fletteklar.

Har du noen gang lurt på hvorfor noen kurver er hvite, men andre har en eller flere farger på seg? De fleste kurver du kan kjøpe, som er produsert i utlandet er som regel flettet med hvit pil. Men om du kikker på mesteparten av kurvene jeg fletter, er de flettet med pil med farge.

Hver vinter mellom desember og mars er vi i full gang med å sortere pilen som vi har høstet.

Pilen vi bruker til kurvfletting og til levende pil vokser seg stor i løpet av sommeren. Og når vinteren kommer er det atter tid for å høste.

Hos oss er dette en ganske stor oppgave som pågår gjennom hele vinteren. Og i vårt land spiller også vinterens snøfall inn på hvor mye vi får høstet og til hvilken tidspunkt.

Tidspunkt

Pilen skal høstes fra pilen går i dvale i slutten av november til den begynner å komme til live igjen i mars/april. Det er viktig at roten har trekt til seg all sevjen fra pilen og alle bladene er blitt gule og falt av før høstingen begynner.
det er også like viktig å være ferdig høstet før varmen setter inn en gang i mars/april.
Vi skiller mellom kurvflettepil og den pilen som skal være til levende vidjer og stiklinger når vi høster. Kurvflettepilen skal bare tørkes og trenger ikke bli holdt i livet gjennom vinteren. Derfor høster vi disse sortene allerede i slutten av november. Det gir oss masse av tid til å sortere dette gjennom de neste par måneder med vinter.
Den pilen som skal være til levende planter, forsøker vi å høste så sent som mulig i løpet av vinteren. Men fremdeles før våren og varmen kommer. Dette foregår som regel fra februar, om det er lite snø. Eller rett etter at snøen er smeltet en gang i mars.
Vår erfaring er at pil som høstes i november og desember tørker for mye ut til å være brukenes til stiklinger og vidjer. Så har du planer om å bruke pilen du dyrker selv til videre utplanting, bør du vente til senere på vinteren med høstingen.

 

Hva skal du høste med?

Vi i Skovstuen bruker en kantklipper med et sagblad til å skjære pilen ned med. Vi har laget oss et simpelt stativ for å sette maskinen fast på, slik at maskinen ikke kan skjøre i ting den ikke skal. Feks andre pil, duken eller menneskene som høster.
Ved en slik høstemetode kreves det to mennesker tilstede. En som kjører maskinen, og en som holder pilen og legger den på marken i bunter.

Når vi ikke høster med maskin bruker vi en stor sigd til å skjære pilen ned med. Du kan også bruke en vanlig beskjæringssaks. Men det kan bli veldig tungt i handen om du har en litt større åker.

Harvesting of willow, høsting av pil

Høsting av pil med saks

 

Sigd, pilehøst,

Sigder for pilehøsting

Bunting av pil på marken

 

Kurvmakerskolen i Norge er for alle, som har lyst å lære at flette kurver av ulike materialer.
Vi ønsker å skape et levende miljø med stor kompetanse og kunnskap – med et bæredygtigt og ældgammalt håndverk.
Bare ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et av de småfag, som er  traditionsbærer av rødlistet handverk – kurvmakeren.

Kurvmakerskolen har verksted på Langø, Stokke i Vestfold. Skolen starter op som modulbasert kursskole i kurvfletting fra våren 2017. Kursrekken av 9 er ment og følge over tre år. Hvert kurs varer 4 dage. Etter endt kursforløp, skal du være godt rustet til å flette de fleste kurver – med både enkle til mere avanserte fletteteknikker.

Har dette vakt din interesse? Er du velkommen til å kontakte oss og høre nærmere om mulighederne for at være med fra starten av våre kurvflette kurs.

Fra høsten 2017 vil Kurvmakerskolen også ha et online Videoskole hvor du kan kikke på videoer i kurvfletteteknikker. Videoskolen vil bestå av videoer, som er delt opp i ulike sværhetsgrader: Enkelt flett (for alle – barn og voksne uten forutsetninger), medium (for de som gjerne vil flette sin første kurv) og svær flett (for de som gjerne vil lære sig mer avanserte fletteteknikker).
Vi håper at det vil vokse sig til et stort arkiv av “hvordan gjør jeg det?” -videoer.

Har du lyst på at bli kurvmaker med svennebrev?
Kurvmakerskolen tar lærling inn og utdanner deg med en solid handverks bakgrunn.
Du kan du lese mere på siden: Bli lærling.

Vi i kurvmakerskolen er:
Silja Levin – Silja er utdannet kurvmaker og har 12 års erfaring med at flette.
Lars Levin er kurvmaker-lærling på andre året og har flettet i de siste 5 år.

Foreløpig blir veien til mens vi går…

Silja og Lars

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Plantetidspunkt for pil er i Skovstuen fra snøen smelter eller mars til midten/slutten av juni.

Er det for sent å plante nå? – er det mange som spør om oss om våren.

pil i kegler på langø

Kegler av nyhøstet pil på Langø en smuk vinterdag.

Her strides de lærde. Det er mange faktorer som spiller inn når vi sier at det er for sent å plante eller det er ennå tid.

De fleste som fletter pil, enten i hagen eller som kurver leser danske og andre utenlandske bøker. Der anbefales det ikke å plante etter 1. april. Jeg synes ikke vi kan eller skal sammenligne oss med land sydover. Vi har et helt annet klima her i landet og ved 1. april er våren knapt nok kommet hit til Vestfold. I de siste 3 år har snøen først forsvunnet til den dato. Dermed ville vi jo ikke kunne plante pil i det hele tatt.

Andre viktige faktorer som spiller inn på når den levende pilesesongen er over.

  • Når er pilen du kjøper høstet? Om leverandøren din høster pilen i desember mnd vil den i april ha stått ute i 4 mnd allerede. Jo senere på vinteren pilen er høstet jo ferskere er den. Vi høster all pil som skal bli planter når snøen går. Og her er det litt variasjoner. Fra slutten av februar til slutten av mars. Vår pil blir da sortert og satt på fryselager. De rekker verken å tørke eller spire før den settes inn i kulden igjen og fortsatt er i vinterdvale.
  • Hvordan oppbevares pilen hos leverandøren? De fleste som dyrker pil har nok ikke tilgang på et fryselager. Dermed blir pilen oppbevart på et kjølig sted i vann. Dette kan være på nordsiden av huset. Denne form for oppbevaring går for en stund, men pilen er da utsatt for temperatursvingninger og lys. Pilen vil spire og sette røtter etter hvert i vannbadet. Dette vil foringer kvaliteten jo lenger den står ute.
  • Ved pil som er høstet en gang i løpet av vinteren og oppbevaring ute er det viktig at den kommer i jorden fortest mulig. Og da gjerne helst en gang i april.
  • Når pilen er høstet sent på vinteren og oppbevert på fryselager har du et ferskere produkt som kan plantes senere.

Andre faktorer som spiller inn.

  • Vanning. Ved senere planting som for eksempel i slutten av mai og begynnelsen av juni kreves det mer vanning av deg enn om du planter i mars eller april. Dette fordi temperaturen stiger. Skal du på ferie rett etterpå er et vanninsgsystem eller en god nabo som kan vanne for deg helt essensielt.
  • Temperatur. Dette henger sammen med vanningsbehov. Jo høyere ute-temperatur jo mer vanning.
  • Har du i tillegg en pil som er høstet i desember og oppbevart ute i vann, og plantet på et sent tidspunkt er det større sjanse for at noen av pilvidjene vil dø.
pileåker

pileåker tidlig vår

Vi slukker for fryselageret i midten av juni her i Skovstuen. Pilen som da ikke mer skal selges som levende pil, tørkes og benyttes til for eksempel kurvfletting. Pilen er fremdeles fersk og levedyktig på dette tidspunkt, men vi velger da og avslutte sesongen av overnevnte grunner.

Bier og pil lever i et symbiotisk forhold. Derfor: STØT bierne!

Pil er den vigtigste plante for bierne i forårsmånederne på Langø. Vi har den i et utal af varianter, som gennem alle forårsmånederne levere masser af pollen og nektar til bierne.

Det er dog vigtigt at skelne mellem hanpil og hunpil, da hanpil både giver nektar og pollen, medens hunpil kun giver nektar. Når du kigger efter pil skal du derfor kigge efter de gule gæslinger, der er karakteristiske for hanpil.

Salix slekten er særbo, Dvs han og hun på to forskjellige planter. Du kan altså ikke pollinere en pilesort som Black Maul med en annen Black Maul, da de har samme kjønn. Dette gjelder kun om de er fra samme plantemateriale. Så alle pil har både han og hun planter, men sortsvis er det enten eller.

Hanpil ‘blomster’ har pollen – det gule støv på raklerne som indeholder proteiner. Det er det som bier har brug for som mad, når de vågner efter vinteren. Derfor har biavlere hanpil stående i bigården. Hunpil ‘blomster’ indeholder nektar, som er sukker. Bierne fodrer deres larver med nektar og spiser det selv senere.

F.eks blomstrer dugpils hanplanter meget tidligt på våren, og kan være biernes eneste kilde til mad.

Les mer om de enkelte pilsorter og kønsbestemmelse her.

gåsunger

Gåsunger. Foto: Espen “Winpics” Winther

Vår liste over han og hun planter finner du her.

Her er et link til Norsk birøkterlag – De veit alt om bier.