Kurvmakerskolen i Norge har lokaler og verksted på Langø, Sandefjord i Vestfold.

Modulrekken av 9 er ment å følge over tre år.
Hvert kurs varer 4 dage – ialt 26 timers undervisning.

Torsdag -kl 17- 22,  Fredag – søndag kl 10-17
Det er obligatorisk å starte med modul 1 og deretter modul 2 for å kunne gå videre til modul 3-9.
Vi anbefaler at du følger modulene, som er satt opp i rekkefølge – så fremt det er mulig. Vi er fleksible, om en av modulene ikke passer i dato, og kan evt. avtale ny kursdato. Det er lagt opp til 3 moduler i året. Dermed kan det gå 2- 4 mnd. mellom hvert kurs.
Har du deltatt på andre kurs i kurvfletting og har erfaring nok til å starte på en annen modul tar vi en prat for å se om det er mulighet.

Det er en fordel om du flettet og øver på teknikkene mellom hvert kurs. Det er i fingrene teknikkene læres inn og huskes, gjennom gjentakelser. Det er også mulig at ha glede av forløpet, selv om du kun fletter på kursene.

Ved hvert modul blir det presentert nye teknikker, som vi arbeider med. Kunnskapen du lærte fra foregående modul blir bygget videre på. Men all undervisning blir gitt til den enkelte på det nivå du befinner deg teknisk og formmessig.

Ønsker du deg en fascinerende hobby? Eller ønsker du å utvikle dine kreative sider? Styrke ditt kunstneriske talent? Så kom på kurs i kurvfletting!

Kurvmakerskolens kurs kalender

  • No Events

Modul 1 – Runde kurver

Dette er det første kurs og der vil gi deg den basis viten du trenger for å flette en kurv. Du skal lære å flette kryssbunn, sideflett, kant og hank.

Modul 2 – Ovale kurver

Dette er det andre kurs i modulrekken. På dette kurset vil vi lage ovale kurver i kryssbunnteknikk. Vi bygger videre på viten om sideflett, kant og hank fra første modul. Men går mer i dybden av kurvens form og funksjon.

oval kurv kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Modul 3 – Tasker og vesker

I denne tredje modulen fletter vi vesker og kurver i en teknikk kalt catalansk bunn og oppstaging. Vi vil bruke andre materialer som gummislanger, sjøgress, bark, ståltråd, skinntråd mm sammen med pilen.

katalansk-med-sjogress

Modul 4 – Fisketasker og ryggsekker

I modul 4 skal vi flette fiskekurver og ryggsekker med lokk. Vi tar utgangspunktet i en D- bunn, og setter inn stag på forskjellige måter. Vi vil især arbeide med den organiske formen disse kurvene skal ha.

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Modul 5 – Rammeverkskurver

Tradisjonell rammeverkskurv betyr at kurven er flettet over en, to eller tre rammer laget at tykk to eller treårig greiner – laget til en ring. Rammeverkskurven byr på mange variasjonsmuligheter, samtidig som den har sin egen fastlagte flettemetode.

rammeverkskurv kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Modul 6 – Åpen fransk flett

Vi arbeider med den åpne flettemetode kalt Fitching. Tradisjonelt er denne kurven flettet som en åpen innkjøpskurv eller høstekurv.

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Modul 7 – Firkantede kurver

Vi arbeide med firkantede kurver. Vi lærer forskjell og fletter med fransk, tysk og engelsk oppstaging. Kanter med hjørner- skjult, åpne eller hengende. Vi skal setter på hanker og lokk.

firkantet kurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Modul 8 – Spiral teknikk og Perigord kurv

Vi flette en spiralteknikk som heter Perigord teknikk fra Dordogne distriktet i Frankrike. Selve oppbyggingen av kurven er flettet i en spiral hvor kurvens bunn, sider og kant flettes i samme pil og samme teknikk.

Modul 9 – Stor pil – store kurver

Vi flette store kurver med stor pil. Her kan du benytte alle de teknikkene du allerede har lært i tildligere moduler. Fletter du en oval kurv er det mulig og flette en vugge til barn. Fletter du rund kurv vil en stor vedkurv være passende. I de firkantede modellene vil en kiste med lokk være et godt alternativ.

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Kurvmakerskolen er både for nybegynnere og øvede flettere. I løpet av tre år vil du kunne lære å flette små og store kurver med mange forskjellige teknikker.

Ved hver modul/kurs presenteres for de nye teknikker, du skal arbeide med. Vi arbeider med et kurskompendium, der inneholder forskjellige tekniske beskrivelser av modeller, detaljbeskrivelse og bilder.

Vi håper at du har lyst å flette mellom kursene, slik at de lærte teknikkene innlæres og huskes. Gjentagelser i kurvene er viktig for en forståelse av materialet. Men du er selvfølgelig også velkommen til å kun delta på modulene, og nyte at du er på kurs. Vi utsteder kursbevis etter hver modul og et diplom etter endt kursrekke på 9 kurs.

Kurvmakerskolen har verksted på Langø, Sandefjord i Vestfold og verkstedet kan etter avtale benyttes på kvelden under kurset.