Dette er det andre kurs i modulrekken. På dette kurset vil du lære å lage ovale kurver i kryssbunnteknikk. Vi bygger videre på viten om sideflett, kant og hank fra første modul. Men går mer i dybden av kurvens form og funksjon. Du skal flette en fransk blomsterkurv med åpne ender. Vi vil også lage variasjoner av bunden og se hva dette gjør med størrelsen på kurven. På dette kurset vil vi komme mer inn på teorien om hvordan pilens størrelse og antallet av stag i kurven påvirker kurvens størrelse og form.

KURSET AVHOLDES 2 GANGE I ÅRET :     

Modul 2

  • Ingen kurs satt opp