I modul 9 skal vi flette store kurver med stor pil. Her kan du benytte alle de teknikkene du allerede har lært i tildligere moduler. Fletter du en oval kurv er det mulig og flette en vugge til barn. Fletter du rund kurv vil en stor vedkurv være passende. I de firkantede modellene vil en kiste med lokk være et godt alternativ.

Vi lærer og oppdimensjonere pilen og flette med riktig teknikk slik at vi mestrer stor pil.

Modul 9

  • ingen kurs satt opp