Kategorier

Vårt fantastiske nyhetsbrev

Vi vil gjerne gi liv til den nå sjeldne og tapte kunnskapen å flette kurver. Vi vil gjerne holde kurvmakerens arbeide i live og vi vil gjerne gjøre det interessant og lære. Se og lær kurvfletting i ditt eget tempo.

Her kommer videoskolen om pil og kurvfletting fra vår 2018.

Det første online-kurs fra Videoskolen blir en introduksjon til pilfletting. Her vil du lære om alt det grundleggende innen pilfletting: hvilken pil du skal bruke, hvilke verktøyer du trenger og de grunnleggende teknikker.

Videoskolens onlinekurser vil bestå av videoer, som er delt opp i ulike sværhetsgrader: Enkelt flett (for alle – barn og voksne uten forutsetninger), medium (for de som gjerne vil flette sin første kurv) og svær flett (for de som gjerne vil lære sig mer avanserte fletteteknikker). Du kan dermed lær kurvfletting i ditt eget tempo.

Derutover vil du finne instruksjonsvideoer, som knytter seg til kurvfletting og kurvmakerfaget: Anlegg av pilåker, høsting og sortering, innsamling av annet flettemateriale, bearbejdning av materialer og mye mer.

Du finner allerede nå nogle av våre videoer på vår videokanal på Vimeo.

Herunder kan du se et par godbitter på hvad som kommer.

Vi ønsker å skape et levende miljø med stor kompetanse og kunnskap – med et bæredygtigt og ældgammalt håndverk.
Bare ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et av de småfag, som er  traditionsbærer av rødlistet handverk – kurvmakeren.