Kurvmakerskolen i Norge er ganske så stolte av å kunne presentere den samlede udgivelse af Nordisk Kurvmakeravis årgang 1947 – 1976 som gratis E-bok (i Pdf-format).

Vi har scannet alle avisens utgivelser og gjort avisen søgbar med OCR, dvs. at du kan søge i avisen efter navne, materialer, historie og meget mer.

Dette havde ikke kunnet lade sig gøre uden stor velvilje fra tidliger kurvmager Børge Paetau. Børge Paetau har venligst lånt os de 3 samle bind med hele Nordisk Kurvmakeravis – takk for det og takk for tålmodigheden!

Vi kvittere med at give avisen videre til alle med interesse for Kurvmagerens historie. Her kan du blandt annet finne artikler om korgas/kurvens historie, kurvemøbler, lærlinge på minimums betaling, et fag i krise og følge dets endelige nedtur, til bladet opphører med at udkomme i 1976.

Til sammen inneholder de scannede aviser ialt 1469 sider; 93 udgivelser fordelt på 29 årgange!

Vi ønsker alle interesserede god og fornøjelig læsning / Silja & Lars – Kurvmakerskolen

Du kan velge og nedlaste et helt bind med flere årgang eller du kan nedlaste hver avis (2-15 Mb)

“I Følge Arbejdsgiverforeningens Lønsstatistik er Gennemsnitstimelønnen for Kurvemagersvende for Oktober Kvartal 1947 følgende: Gennemsnitlig Akkordtimeløn i København Kr. 2,63, i Provinsen Kr. 2,51. Man maa dog ikke heraf udlede, at Lønningerne i Provinsen er lavere end i København. Det er ganske andre Aarsager, der er Skyld Forskellen.”

“I ar 1878 kom der en dansk kurvmakersvenn Thorleif Kristian Fredrik Pedersen til Oslo. Han hadde en bror i København som fortalte en historie jeg tror har interesse for avisen!”

“Samfundet og Hjemmet for vanføre, Toldbodvej, København, har søgt en kurvemager til en assistentstilling på hjemmet.”

“Hvordan blev Du egentlig kurvemager? Ja, det er egentlig krigens skyld. Jeg kigger forbavset paa ham. Ja, fortsætter han. idet han smiler lunt – altsaa den i 1864. Far var med i krigen – slap forresten hel hjem og fik der en krigskamerat, der var kurvemagermester i Hillrød.”

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurvkurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

“Thi kendes for ret: sagsøgte, Kurvemagerlauget, bør for tiltale af sagsøgeren, arkitekt Viggo Boesen, i denne sag fri at være.”

“Det er kvinner bakom alt. Så ogsa i detteblad, selv om det er mennenes fag som skal drøftes. Men da nesten alle mennene her, har hver sin kone, våger denne konen her seg fram på med noen linjer.”

“Igen i år er der i Danmark tildelt en sølvmedalje for veludført svenneprøve. Lærling Erik Bruno Christiansen fra firma Jydsk Kurvemagermøbelfabrik ved A. R. Klingenberg og søn, Århus. der har stået i lære i 4 år, har aflagt svendeprøve, bestående af 2 spanskrørsstole og 1 baby vugge med løst understel. Svendeprøvekommissionen tildelte ham fagets højeste udmærkelse.”

“Der er god brug for dansk pil. Piledyrkerforeningen tilråder høst i pile plantager, som har 2 3-arige stokke, og udvidelse af plantningerne, hvor driften af dem kan passes sammen med f. eks. en landbrugsejcndom. Behovet for stokke til drittelbåndd er stigende i takt med smørproduktionen, og de 900 tons grønne stokke, der i år er barket ved stationerne, dækker næppe mere end en niendedel af landets forbrug af smørdrittelbånd.”

“Ny svend i Norge

Kurvemage mester Brynildsens broder Harald Brynildsen ( Sarpsborg), har aflagt svendeprøve for fagets Svendeprøvekommission. Prøven blev antaget med karakter: meget godt.

Vi gratulcrcr læremester såvelsom den nye svend.

NB. Såvidt vides har ingen kurvemager aflagt svendeprøve i Norge i de sidstc 20 år.”