Kurvmakerskolen i Norge har lokaler og verksted på Langø, Sandefjord i Vestfold.
Modulrekken av 9 er ment å følge over tre år.
Hvert kurs varer 4 dage – ialt 28 timers undervisning.