Om tradisjonel norsk kurvfletting.

Vi ønsker selvsagt også å arbeide med den norske kurvmakerarven. Både den moderne utdannede bykurvmaker, som har holdt til på byen i mere enn 200 år. Men i særlig grad vil vi også gjerne arbeide med den tradisjonelle bygdekurvmaker, som gikk i skogen og hentet sitt flettemateriale. Mens bykurvmakeren primært fletter med importmaterialer (avbarket pil, peddik og manilla), flettet bygdekurvmakeren kurver med materialer fra den Norske natur: hassel, einer, teger, never, selje, pil med bark, ask, gran og furu, bast av forskjellige trær, siv, strå og star mm.

Bygdekurvmakeren spesialiserte seg i lokale materialer. Han eller henne betegnes gjerne som kipemaker, meisebinder, tegerbinder eller annet. Flettern var ofte bonden sjøl, som trengte en kurv til børen i åkeren – slik som kipen. Kolfatet til å bære kul, men samme kurvtype til å høste epler og annen grøde med. Bjøkebarkkurv til vanlig hverdags gjenstander. Ullkurven av norsk aks, selje, hassel og einer osv.

Om den norske kurvmaker idag skal kunne bestå, er det ikke lenger holdbart å basere en utdannelse og opplæring på et materialutvalg, som er importert (les peddik og manilla). Læreplanen for kurvmakerfaget er fremdeles basert på å gi en opplæring i disse materialer. Men om bykurvmakeren ikke overlevde i konkurransen da, er det  ikke sikkert om den gjør det i dag heller. Derfor må vi se på hva den tradisjonelle bygdekurvmaker flettede og hvilke materialer der ble brukt.

Norsk Husflidslag gjør et stort stykke arbeid med å bevare disse rødlistede håndverk. I deres prosjekt er det masse av tradisjonel flettverk. Blant annet kipeflett, kolfat av hassel, tægerbinding, næverfletting og sivskofletting. I disse flettverkstradisjonene finnes det veldig få utøvere igjen. Og knapt noen som kan kalle seg profesjonelle. I enkelte teknikker som meisebinding finnes det ingen utøvere igjen i landet.

Derfor ønsker vi å starte op med kurs i tradisjonel norsk kurvfletting. Mere om dette vil komme etter hvert nå vi får samlet den kunnskap som trenger.

Tradisjonell norsk kurvfletting - kipe flettet av einer i innslag og med furu i stagg. Håndtak og bunnplate er av einer.

Tradisjonell norsk kurvfletting – kipe flettet av einer i innslag og med furu i stagg. Håndtak og bunnplate er av einer.

Terminologi:
Splittet materiale: en kvist, en gren, en vidje eller stokk splittet i to eller mange biter. Danner et flatt eller flatt/oval materiale.
En sjene- en tynn pilekvist delt i tre deler og høvlet.
En splint/flis– en tykkere kvist/stokk delt i to eller flere, høvlet ned og er flat på begge sider. Tykkelse og bredde varierer etter materialets utgangspunkt og bruksområde.