Har du lyst på at bli kurvmaker med svennebrev? Vi utdanner deg til kurvmaker!

Kurvmakerskolen (og Skovstuen Pil) tar lærling inn og utdanner deg med en god og solid handverks bakgrunn. Pr idag er 1 lærlinger på kontrakt.

Som lærling kan du få utdanningsstøtte i opp til 4 år, mens du utdanner deg til kurvmaker.

Tá kontakt og hør nærmere om mulighetene.

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets (UDIR) læreplan for kurvmakerfaget.

kurv kurvmaker kurvmakerskole, pilekurv kurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow

Vi ønsker å skape et levende miljø med stor kompetanse og kunnskap – med et bæredygtigt og ældgammalt håndverk.
Bare ved at utdanne mennesker med håndbårne kunnskaper, kan vi ta vare på vår immaterielle kulturarv og verne om et av de småfag, som er  traditionsbærer av rødlistet handverk – kurvmakeren.

kurv kurvmaker kurvmakerskolekurvmaker, kurvmakerlærling, pilefletting, pilfletting, kurvmakerskolen, kurvfletting, silja levin, lars levin, skovstuen pil, kurver, levende pil, basket making, basketmaker, willoweaver, willow